No sql ve mongoDB Slaytı

By | 17 Haziran 2017

Geçtiğimiz aylarda çalıştığım şirkette hazırladığım bir Nosql ve mongoDB slaytı. Geçen gün klasörlerde dolaşırken gözüme takıldı 🙂  Hemen blokta paylaşmaya karar verdim.
Slayt linkini sayfanın alt kısmında bulabilirsiniz. Slaytın içindekilere kısaca değinecek olursak

mongoDB Nedir

 • MongoDB, doküman tabanlı, C++ ile geliştirilen bir NoSql veritabanıdır. Veriler BinaryJson türünde dokümanlarda tutulur.
 • MongoDB’nin en önemli özelliği, ilişkisel modeli (relational model) kullanmamasıdır.
 • Tablo yoktur, tasarım yoktur, ilişki yoktur.
 • Windows, Linux, Mac, Solaris.
 • Açık kaynak kodlu
 • Dinamik veri yapısı
 • Hızlı okuma ve yazma
 • Büyük veri ile çalışabilme

 

Genel Komutlar

use db_adi
show dbs    //Mevcut veritabanlarını göster
db.dropDatabase()    //Mevcut veritabanı sil
db.createCollection("pers")    //pers adında bir collection oluştur
db.pers.drop()    //pers collectionu sil

Verileri Sorgulamak

db.person.find()
db.person.find({"sicil":1234})
db.person.find({"maas":{$lte:4000}})
db.person.find({"ad":{$ne:"yunus kaygun"}})
db.person.find({$and:[{"maas":{$lt:4000}}, {"maas":{$gt:1000}}]})
db.person.find({$or:[{"sicil":"1234"},{"maas":{$gt:3000}}]})
db.person.find({}, {"sicil":1, "maas":1})
db.person.find().limit(2)
db.person.find().sort({"ad":1})
db.person.find().sort({"ad":-1})

Dokuman Ekleme (Insert İşlemi)

Var kayit = [{
    "sicil": 2345,
    "ad": "ayse okan",
    "maas": 3000
  },
  {
    "sicil": 1234,
    "ad": "mahmut sarı",
    "maas": 5000
  }];
db.person.insert(kayit)

Update ve Delete İşlemi

db.person.update({"ad":"mahmut sarı"} ,{$set:{‘maas':5500}})
db.person.remove({"sicil":"1234"})
db.person.remove("",0) //Tümünü Sil

Slayttaki Diğer Konular:

 • NO SQL (Not Only SQL) Nedir ?
 • NO SQL Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir
 • İlişkisel Veri Modelleri ile Farkları Nelerdir ?
 • Performans Karşılaştırmaları
 • Hangi Projelerde Kullanılabilir ?
 • Kimler Kullanıyor ?
 • mongoDB Nedir ?
 • mongoDB Kurulumu
 • Robomongo Kurulumu
 • Servisi Çalıştırmak
 • mongoDB Dokuman yapısı ve kodlama
 • Verileri sorgulamak
 • CRUD işlemleri
 • Indexler
 • Replica Set Kavramı Nedir?
 • Sharding Kavramı Nedir ?
 • C# ile mongoDB uygulaması

Slayt Github Linki

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir