mongoDB ile temel kodlama

By | 17 Haziran 2017

mongoDB Kurulumunu bir önceki makalede yapmıştık. Şimdi çeşitli kodlar ile verileri işlemeye çalışalım.

Temel İşlemler

use db_adi //db_adi adında bir veritabanı varsa erişim sağla. Yoksa yeni oluştur.
show dbs //Sistemdeki veritabanlarını listele
db.dropDatabase() //mevcut veritabanını sil
db.createCollection("pers") //pers adında bir koleksiyon oluştur
db.pers.drop() //pers adındaki koleksiyonu sil

Döküman Ekleme

person koleksiyonuna json formatında 2 adet kayıt ekliyoruz.

Var kayit = [{
"sicil": 2345,
"ad": "ayse okan",
"maas": 3000
},

{
"sicil": 1234,
"ad": "mahmut sarı",
"maas": 5000
}];

db.person.insert(kayit)

Verileri Sorgulamak

//Tümünü listele
db.person.find()
//sicil=1234 olan kaydı listele
db.person.find({"sicil":1234})
//Maaşı 4000e eşit ve daha küçük olan kayıtları listele
db.person.find({"maas":{$lte:4000}})
//adı mahmut aslan olmayan kayıtları listele
db.person.find({"ad":{$ne:"mahmut aslan"}})
//maaşı 4000 den küçük ve 1000 den büyük olan kayıtları listele
db.person.find({$and:[{"maas":{$lt:4000}}, {"maas":{$gt:1000}}]})
//sicil 1234 olan veya maaşı 3000 den büyük olan kayıtları listele
db.person.find({$or:[{"sicil":"1234"},{"maas":{$gt:3000}}]})
//ilk 2 kaydı listele
db.person.find().limit(2)
//tümünü listele, ada göre sırala (A dan Z ye)
db.person.find().sort({"ad":1})
//tümünü listele, ada göre sırala (Z den A ya)
db.person.find().sort({"ad":-1})

Update ve Delete

db.person.update({"ad":"mahmut aslan"} ,{$set:{‘maas':5500}}) //ad=mahmut aslan olan kaydın maaşını 5500 yap
db.person.remove({"sicil":"1234"}) //Sicil=1234 olan kaydı sil
db.person.remove("",0) //Tümünü Sil

Bunun yanında istediğiniz javascript kodunu yazarak kendinize özgü fonksiyonlar oluşturabilirsiniz. mongoDB javascript kodlarını çalıştırabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir