Android Sqllite Veritabanı Yedeği Alma, Yedeği Geri Yükleme ve Yedeği Mail Olarak Gönderme

By | 28 Haziran 2017

 

Androidde Sqllite kullanıyorsanız yedek alma ve alınan yedeği geri yükleme ihtiyacınız doğabilir. Aşağıdaki fonksiyonları kullanarak Android sqllite veritabanı yedeği alabilirsiniz. Öncelikle Manifest dosyanıza aşağıdaki izinleri ekleyin.

<uses-permission android:name=”android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE” />
<uses-permission android:name=”android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE” />

Şimdi aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Paket_Adi ve Veritabani_Adi yazan yerlere kendi veritabanınıza ait bilgileri yazmayı unutmayın.

 

Android Sqllite Veritabanı Yedeği Alma (Backup)


public static Boolean YedekAl(Context context, String yedekismi){
 try {
  File sd = context.getExternalCacheDir();
  File data = Environment.getDataDirectory();

  if (sd.canWrite()) {
   String currentDBPath = "//data/Paket_Adi/databases/Veritabani_Adi";
   File currentDB = new File(data, currentDBPath);
   File backupDB = new File(sd, yedekismi);
 
   if (currentDB.exists()) {
    FileChannel src = new FileInputStream(currentDB).getChannel();
    FileChannel dst = new FileOutputStream(backupDB).getChannel();
    dst.transferFrom(src, 0, src.size());
    src.close();
    dst.close();
    Toast.makeText(context, "SD Karta Yedek Alındı", Toast.LENGTH_LONG).show();
    return true;
  }
  else{
   Toast.makeText(context, "Veritabanı Bulunamadı", Toast.LENGTH_LONG).show();
   return false;
  }
 }
 else{
  Toast.makeText(context, "Etkin bir harici kart bulunamadı", Toast.LENGTH_LONG).show();
  return false;
 }
 } 
 catch (Exception e) {
  Toast.makeText(context,"Hata Oluştu: " + e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
  return false;
 }
}

Android Sqllite Veritabanı Yedeği ‘ni Geri Yükleme (Restore)


public static Boolean YedektenGeriYukle(Context context, String yedekismi) {
 try {
  File sd = context.getExternalCacheDir();
  File data = Environment.getDataDirectory();

  if (sd.canWrite()) {
   String currentDBPath = "//data/Paket_Adi/databases/Veritabani_Adi";
   File currentDB = new File(data, currentDBPath);
   File backupDB = new File(sd, yedekismi);
 
   if (currentDB.exists()) {
    FileChannel src = new FileInputStream(backupDB).getChannel();
    FileChannel dst = new FileOutputStream(currentDB).getChannel();
    dst.transferFrom(src, 0, src.size());
    src.close();
    dst.close();
    Toast.makeText(context, "Veritabanı başarıyla geri yüklendi.", Toast.LENGTH_LONG).show();
    return true;
   } else{
     Toast.makeText(context, "Veritabanı Bulunamadı", Toast.LENGTH_LONG).show();
     return false;
    }
   }
   else{
    Toast.makeText(context, "Etkin bir harici kart bulunamadı", Toast.LENGTH_LONG).show();
    return false;
   }
   } catch (Exception e) {
    Toast.makeText(context,"Hata Oluştu: " + e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
    return false;
  }
 }

Android Sqllite Veritabanı Yedeği Al ve Mail At

public static Boolean YedekAlVeMailAt(){
 String yedekAdi = "Yedek.db";
 YedekAl(YedekActivity.this, yedekAdi);

 Intent i = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
 i.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[] {"yunuskaygun@gmail.com"});
 i.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, yedekAdi);
 i.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Veritabanı Yedeği: " + yedekAdi);
 i.setType("application/octet-stream");
 File root = Environment.getExternalStorageDirectory();

 File file = new File(root, yedekAdi);
 if (file.exists() || file.canRead()) {
  Uri uri = Uri.fromFile(file);
  i.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uri);
 }

 startActivity(Intent.createChooser(i, "Email Gönder.."));
}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir